Rejestry, ewidencje i archiwa

Informacja o prowadzonych w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

REJESTRY

W Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr zarządzeń Dyrektora ZOPK
  • rejestr decyzji Dyrektora ZOPK
  • rejestr zamówień publicznych
  • rejestr umów
  • rejestr legitymacji służbowych
  • rejestr delegacji
  • rejestr skarg i wniosków
  • rejestr pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora ZOPK

Za rejestry odpowiada Główna Księgowa, Anna Prychła, tel. 77 439-75-48

Dane z powyższych rejestrów udostępniane są zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 z późn. zm.).

ARCHIWA

W Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych działa Archiwum Zakładowe. Dokumentację przechowywaną w archiwum zakładowym udostępnia się na miejscu w archiwum zakładowym, wypożyczając ją lub wykonując jej kopię. Oryginały dokumentacji mogą być wypożyczone jedynie za pisemną zgodą Dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Skip to content