Rada ZOPK

Rada Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych została powołana uchwałą nr 6338/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Uchwała powołała członków Rady Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na 5 letnią kadencję od 1 stycznia 2022 roku spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.

Skład obecnej Rady ZOPK przedstawia się następująco:

 1. Liliana Armatys — Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
 2. Anatol Bukała — Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Głuchołazach
 3. Aleksandra Drescher — Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 4. Manfred Grabelus — Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 5. Joanna Harus — Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 6. Łukasz Jastrzembski — Burmistrz Leśnicy
 7. Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz — Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Opolu
 8. Grzegorz Kłys — Uniwersytet Opolski
 9. Hubert Kołodziej — radny Sejmiku Województwa Opolskiego
 10. Miłosz Mazur — Dyrektor Instytutu Biologii, Uniwersytet Opolski
 11. Jarosław Myśliński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 12. Agnieszka Okupniak — Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 13. Jolanta Siekierka — Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach
 14. Zdzisław Stefaniak — Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 15. Sybilla Stelmach — Wójt Gminy Popielów
 16. Edward Szupryczyński — Burmistrz Głuchołaz
 17. Jacek Tarnowski — Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Nysie
 18. Ryszard Wilczyński – poseł na Sejm RP IX kadencji
 19. Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój
 20. Jarosław Żaba – Nadleśniczy Nadleśnictwa Turawa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.


Skip to content