Majątek ZOPK

Do pobrania:

Informacja o stanie mienia na 01 sierpnia 2009 r.:

Informacja o stanie mienia.doc (21,00 kB)

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2009 r.: 

Informacja o stanie mienia2.doc

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2010 r.:

         Informacja o stanie mienia 2010 

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2011 r.:

         Informacja o stanie mienia 2011

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2012 r.:

         Informacja o stanie mienia 2012

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2014 r.:

         Informacja o stanie mienia 2014

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2015 r.:

         Informacja o stanie mienia 2015 

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2016 r.: 

Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2017 r.: 

          Informacja o stanie mienia 2017

Sprawozdania finansowe ZOPK za 2018 r.

         Bilans 2018

         Rachunek zysków i strat 2018

         Informacja dodatkowa z załącznikami 2018

         Zestawienie zmian w funduszu 2018

Sprawozdanie finansowe ZOPK za 2019 r.:

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa z załącznikami 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019

Sprawozdanie finansowe ZOPK za 2020 r.:

Bilans 2020

        Rachunek zysków i strat 2020 

        Informacja dodatkowa z załącznikami 2020 

        Zestawienie zmian w funduszu 2020 

 Sprawozdanie finansowe ZOPK za 2021 r.:

       Bilans 2021

      Rachunek zysków i strat 2021  

       Informacja dodatkowa 2021

      Zestawienie zmian w funduszu 2021 

Sprawozdanie finansowe ZOPK za 2022 r.:

Bilans 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Informacja dodatkowa 2022

Zestawienie zmian w funduszu 2022

 

Opublikował(a): Michał Stelmaszyk

Ostatnia zmiana:

Skip to content