Informacje ogólne

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych:

Ireneusz Hebda
Tel. 774693550
e-mail: i.hebda@zopk.pl

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych został utworzony na mocy Zarządzenia nr 18/03 Wojewody Opolskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie likwidacji Zarządu Opolskich Parków Krajobrazowych i utworzenia Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych jest jednostką budżetową Województwa Opolskiego. Zespół stanowią trzy parki krajobrazowe, każdy o innym typie fizyczno- geograficznym: PK „Góry Opawskie” – typ górski, PK „Góra Św. Anny” – typ wyżynny, Stobrawski PK – typ nizinny. Łącznie zajmują blisko 8% powierzchni ogólnej województwa, obejmując swym zasięgiem najcenniejsze fragmenty rodzimej przyrody. Parki krajobrazowe to obszary chronione również ze względu na wartości historyczne i kulturowe oraz wysokie walory krajobrazowe Opolszczyzny. Dzięki nie tak wysokiemu reżimowi ochronnemu jaki posiadają chociażby parki narodowe czy rezerwaty przyrody, możliwa jest w parkach krajobrazowych pełniejsza realizacja funkcji społecznych w tym: poznawczych, kulturowych, naukowo-dydaktycznych, wychowawczych czy też turystyczno-wypoczynkowych. Jednocześnie możliwe jest tu wypełnianie funkcji gospodarczej w tym: leśnej, rolnej, wodnej, rekreacyjnej oraz innych wymagających odpowiedniej jakości środowiska naturalnego.

Skip to content