Dotacje z Budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA 

NAZWA ZADANIA: WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

DOFINANSOWANIE: 464 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 830 000 ZŁ

Dofinansowane zadanie obejmuje m.in. działania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych, a także organizację działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie parków wchodzących w skład Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. 

Skip to content