Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza zamówienie na dostawę samochodów osobowych – 2 zadania częściowe.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego  na platformie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. 

Ofertę należy złożyć do dnia 24-08-2023 r. do godziny 09:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-08-2023r. o godz. 09:15.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach.

Opublikował(a): Michał Stelmaszyk

Ostatnia zmiana:

Skip to content