Fundusze europejskie

Projekty realizowane ze środków KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska we współpracy z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje od kwietnia do października 2018 r. dwie operacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuły realizowanych operacji to:

1. Ekspertyza – tradycyjne przydomowe ogrody Opolszczyzny oraz warsztaty.

Realizowane w ramach Działania 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie 

2. Wystawa – jubileusz 30-lecia zespołu opolskich parków krajobrazowych.

Realizowane w ramach Działania 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.   

Skip to content