Inne informacje

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Dane nie umieszczone w BIP Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o  dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Skip to content