Inne informacje

Dane do wystawiania faktur

Nabywca: 
Województwo Opolskie,
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole, 
NIP 7543077565.

Odbiorca: 
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
Pokrzywna 11,
48-267 Jarnołtówek.

Skip to content